Pianogångjärn

Pianogångjärn är smala, långa gångjärn vilka fästs som en helhet över hela längden av en lucka eller en dörr. Genom det stora antalet fästpunkter är pianogångjärn starka och slitfasta. Pianogångjärn finns att få både i standard längder och i kundspecifika längder.

pianogangjarn

Letar du efter pianogångjärn (både specialtillverkade och standard pianogångjärn)? Rikta dig till vår webbplats och titta på de olika möjligheterna som finns.