Flerpunktsgångjärn

Förutom gångjärn med en fast vridpunkt finns det gångjärn med två eller fler vridpunkter. Exempel är dubbelgångjärn (gångjärn med två axlar, för det mesta försedda med en fjäder) eller ett luckgångjärn. För den senare sorten gör gångjärnet excentrisk, parabolisk öppningsrörelse. Luckan kan på så sätt vridas bort från huvuddelen, till exempel ur ett gummispår.

fler-vridpunkter dubbelgangjarnluckgangjarnflerpunktsgangjarn